Cảng quốc tế Vĩnh Tân chủ động phòng chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch và tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể CB-NV, nhà thầu, khách hàng, và thuyền viên nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

CB-NV làm việc trực tiếp với thủy thủ trên tàu hàng nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang và nón che mặt bảo hộ

Tại Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh nên các tàu hàng vẫn liên tục ra vào 24/24h. Để đảm bảo an toàn, Ban Lãnh đạo đã ban hành thông báo và yêu cầu toàn bộ CB-NV cũng như khách hàng và thuyền viên thực hiện nghiêm túc công tác khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang khi làm việc.

Poster tuyên truyền phòng chống dịch được dán tại các vị trí cổng ra/vào dễ nhận thấy

Đồng thời, Cảng cũng tăng cường công tác vệ sinh văn phòng làm việc và các phương tiện đưa đón CB-NV, khách hàng; trang bị khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn ở các cổng ra/vào, trạm cân, phòng khai thác, phòng dịch vụ khách hàng.

Phòng Truyền thông Tập đoàn

Một số tin liên quan

Đối tác