Cơ sở hạ tầng của Cảng quốc tế Vĩnh Tân bao gồm các hạng mục công trình sau:

1. Hệ thống cầu cảng:

- Số lượng: 1 bến 3.000 DWT, 2 bến 50.000DWT và 1 bến 70.000DWT trong tương lai

- Tổng chiều dài cầu cảng: 573m

- Khả năng tiếp nhận tàu: Các tầu có mớn nước từ 9 – 9,5 M (Theo phân kỳ nạo vét luồng chạy tầu giai đoạn 1)

- Thủy triều: Nhật triều không đều; mực nước trung bình 1,19m (theo bảng thủy triều 2019)

- Mớn nước cầu số 2:

+ Cầu cảng: 9.9m (số “0” hải đồ)

+ Luồng và vũng quay tàu: 8.8 m (số “0” hải đồ)

- Mớn nước cầu cảng 3000 DWT:

+ Tại cầu cảng: 5.4m (số “0” hải đồ)

+ Luồng và vũng quay tàu: 4.9 m (số “0” hải đồ)

2. Hệ thống kho bãi: Kho hàng tổng hợp, bãi hàng rời, hàng container...

- Kho hàng tổng hợp: 5.376 m2; tải trọng mặt kho 2,5 t/m2

- Khu kho silo: 15.024 m2

- Bãi hàng rời: 68.413 m2

- Bãi container: 15.025 m2

3. Nhà văn phòng điều hành: Tổng diện tích khoảng hơn 8.000m2, được đầu tư xây dựng với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ

4.  Xưởng bảo dưỡng và sửa chữa cơ khí: Hơn 700m2

 

Đối tác