Đề xuất tính giá dịch vụ tại cảng biển đối với tàu thuyền tránh trú bão

Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị điều chỉnh đối tượng tính giá dịch vụ tại cảng biển để hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Theo đó đề xuất bổ sung tàu thuyền đến cảng biển tránh trú bão vào đối tượng tính giá dịch vụ. Tại Tờ trình Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 54/2018 của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam, Cục Hàng hải  đã đề xuất điều chỉnh đối tượng tính giá dịch vụ.

Cụ thể, Cục Hàng hải đề xuất đưa trường hợp tàu, thuyền vào rời cảng tránh trú bão vào đối tượng tính giá dịch vụ, nhưng mức giá được tính bằng 50% mức giá quy định.

Lai dắt tàu cập cảng tại Cảng Quốc tế Vĩnh Tân

Nguyên nhân do trong quá trình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho tàu vào tránh trú bão vẫn phải phát sinh chi phí khi thực hiện dẫn tàu vào. Vào mùa bão, tàu thuyền ra vào tránh trú với số lượng rất lớn, doanh nghiệp phải tăng chi phí hoạt động nhưng lại không được thu từ dịch vụ này, quá trình hoạt động của bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mức giá dịch vụ đối với tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí tại các cảng dầu khí ngoài khơi cũng được đề xuất điều chỉnh tại Thông tư sửa đổi lần này.

Theo Cục Hàng hải, Thông tư 54/2018 quy định, mức giá dịch vụ đối với cảng dầu khí ngoài khơi được tính theo khung giá tàu hoạt động nội địa. Tuy nhiên, mức giá này chưa phản ánh thực tế chi phí giá thành do việc cung cấp dịch vụ tại giàn khoan dầu khí ngoài khơi phát sinh chi phí cao hơn so với dịch vụ tại các cảng trong đất liền (chi phí đưa đón hoa tiêu ra giàn khoan, chi phí thuê phương tiện,).

Theo Báo Giao thông

Một số tin liên quan

Đối tác