THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn cách ly y tế phòng dịch viêm phổi Covid-19

Hiện tại, dịch viêm phổi Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, lây nhiễm nhanh tại Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. Tập đoàn Thái Bình Dương đã ra thông báo về việc Hướng dẫn cách ly y tế phòng dịch viêm phổi Covid-19.

Toàn văn thông báo như sau:

Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, cán bộ nhân viên Tập đoàn Thái Bình Dương luôn chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi do Covid-19.

Phòng Truyền thông Tập đoàn

Một số tin liên quan

Đối tác