Tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, trở thành yếu tố cốt lõi đảm bảo hoạt động thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cảng quốc tế Vĩnh Tân chủ động phòng chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch và tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể CB-NV, nhà thầu, khách hàng, và thuyền viên nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tập đoàn Thái Bình Dương chung tay phòng dịch Covid-19

Ngay khi dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát và diễn biến phức tạp, Tập đoàn Thái Bình Dương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch và tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới toàn thể CB-NV nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Xuất siêu kỷ lục với 6 tỷ USD

Tính đến nửa đầu tháng 7, nước đã đã xuất siêu hơn 6 tỷ USD.    

Xã hội hóa nạo vét các tuyến luồng hàng hải: Gỡ nỗi lo kinh phí

Xã hội hóa nạo vét các tuyến luồng hàng hải là một trong những giải pháp hữu hiệu gỡ nỗi lo về kinh phí. Trong điều kiện ngân sách còn eo hẹp, xã hội hóa nạo vét hệ thống kết cấu hạ tầng hàng hải, tuyến đường thủy nội địa là một trong những giải pháp hữu hiệu để gỡ nút thắt về vấn đề kinh phí đầu tư cho lĩnh vực này, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước và nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

Đối tác