1. CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

 

Chương trình đào tạo hội nhập

Nhằm giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với công ty thông qua những kiến thức về:

Văn hóa Công ty

Giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, văn hóa doanh nghiệp, các quy trình nghiệp vụ.

Chia sẻ của ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo chia sẻ về quan điểm quản trị điều hành, định hướng và chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

Chính sách & quyền lợi

Các chính sách và quyền lợi mà Công ty dành cho cán bộ nhân viên (CBNV)...

Chương trình phát triển kỹ năng

Đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ.

Kỹ năng làm việc

Giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, văn hóa doanh nghiệp, các quy trình nghiệp vụ.

Chương trình liên kết

Các chính sách và quyền lợi mà Công ty dành cho cán bộ nhân viên (CBNV)...

 

 

2. Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Logistics

23/07/2019

Thông báo tuyển dụng chuyên viên Logistics

Thông báo tuyển dụng Nhân viên giao nhận

23/07/2019

Thông báo tuyển dụng Nhân viên giao nhận

Đối tác